Er duelighedsbevis lovpligtigt?

Når vi bliver spurgt, om duelighedsbevis er lovpligtigt, er svaret, at der ikke findes lovmæssige krav til, at man skal have duelighedsbevis for at sejle fritidsbåde på max 15 meter. Søfartsstyrelsen anbefaler dog kraftigt til, at alle fritidssejlere tager duelighedsbevis og benytter sig af muligheden for at højne sikkerheden på båden.

Duelighedsbeviset er dermed ikke et officielt krav, men en mulighed som fritidssejlere har. Hos Vand og Liv har vi erfaring med, hvor stor en indflydelse duelighedsbeviset har på sejleoplevelsen.

Selvom duelighedsbeviset ikke er lovpligtigt, har det i praksis rigtig stor betydning for, hvorvidt det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt og fornøjeligt at sejle.

Skal man bestå duelighedsbevis for at sejle speedbåde?

Det korte svar er ja. Andre fritidsfartøjer på under 15 meter kræver ikke bestået duelighedsbevis, men det gør speedbåde til gengæld. Du kan derfor med duelighedsbeviset manøvre speedbåde samt navigere og følge søvejsregler for fritidsbåde under 15 meter.

Kontakt os hos Vand og Liv, hvis du ønsker at få den fulde oplevelse ud af dit fritidsfartøj og samtidigt få styr på alle de gældende søvejsregler.