Indhold i bassinlivredderprøven

1. Anlægsdel

Fremvisning og gennemgang af sikkerhedsforanstaltningerne i svømmehallen.

2. Formprøve

Udspring efterfulgt af 200 m svømning: De første 50 m skal svømmes med overblik og hovedet over vand
(maksimaltid på første 50 m er 1 min 30 sek).
To på hinanden følgende dykninger efter en bjærgedukke, som er placeret på bassinets dybeste del.

3. Redning af panisk nødstedt

Livredder skal udføre redningen uden at komme i direkte kontakt med nødstedte. Hjælpemidler og beroligende kommunikation bør anvendes.

4. Redning af bevidstløs voksen i samarbejde med hjælper

Livredder befinder sig på en overvågningsposition. Et medie forestiller at være bevidstløs i vandet ved bassinets endevæg. Livredderen udfører alarmering af hjælper og springer i vandet og mediet bjærges 25 m. Livredder skal demonstrere kunstigt åndedræt i vand, indtil hjælperen er klar til at hjælpe med ophaling.

Hjælperen skal assistere med redning og genoplivning. Hjælperen alarmerer, henter genoplivningsudstyr og assisterer med ophaling. Mediet hales op og hjerte-lunge-redning med anlæggets genoplivningsudstyr demonstreres på voksendukke i samarbejde med hjælper. Afsluttes med at mediet lægges i stabilt sideleje.

5. Redning af bevidstløst barn uden hjælper

Livredder springer i vandet og udfører skrådyk mod bjærgedukke. Dukken samles op.
I vandoverfladen slippes dukken og mediet bjærges til kanten, mens der holdes frie luftveje.
Mediet hales op alene og genoplivning startes på junior- eller spædbarnsdukke.
Efter et minuts genoplivning udfører livredder en foregivet alarmering til alarmcentralen og henter genoplivningsudstyr. Redningen afsluttes med stabilt sideleje.

6. Håndtering af nakkeskade

Et medie simulerer en skade på nakke ved at ligge livløs i vandoverfladen på lavt vand. Livredder demonstrerer et nakke-hoved-hold på mediet.

Mundtlig eksamination

Livredder svarer mundtligt på spørgsmål omkring førstehjælpomkring skader, der kan opstå i svømmehallen såsom faldskader, blødninger, hedeslag, kramper m.m). Overhøringen kan desuden berøre genoplivning og brug af anlæggets genoplivningsudstyr.