Livredderkurser hos Vand og Liv

Hos Vand og Liv tilbyder vi en række livredderprøver, hvor du kommer til at afprøve livredning i vandet. Kurserne er med henblik på at øge sikkerheden og klæde dig godt på til at kunne reagere i kritiske situationer på vandet.

Søsportsprøven er relevant, uanset om du skal bruge den i forbindelse med sejlads, eller hvis du f.eks. er ansat i en institution eller skole, hvor du har ansvar for unge og børn i nærheden af vand –udendørs på strande og lignende. Denne prøve tilbydes over hele landet.

Vores bassinprøve er netop godkendt til uddannelse af personer, der skal bestå bassinprøven som led af deres ansættelse på en skole eller i en institution. Vi tilbyder her at komme ud til den svømmehal i den pågældende kommune for at udføre kurset.

Sådan foregår en bassinprøve

Bassinprøven er oftest for nybegyndere, men hvis du allerede har erfaring som eksempelvis livredder, tilbyder vi også genopfriskningskurser. Dette kræver dog, at du som minimum har taget livredderkursus for inden for det seneste år.

Ved bassinprøven vil du bl.a. skulle igennem en svømmetest. Du bliver også testet i, hvor god du er til at kommunikere med tilskadekomne, samt hvor god du er til at orientere dig, samt lave dykning efter tilskadekommen

Du vil bl.a. også skulle vise, hvordan du vil udføre kunstigt åndedræt, guide hjælpere og benytte genoplivningsudstyr. Du vil dermed med en bassinprøve blive klædt bedst muligt på til livredning.

Indhold i bassinlivredderprøven

1. Anlægsdel

Fremvisning og gennemgang af sikkerhedsforanstaltningerne i svømmehallen.

2. Formprøve

Udspring efterfulgt af 200 m svømning: De første 50 m skal svømmes med overblik og hovedet over vand
(maksimaltid på første 50 m er 1 min 30 sek).
To på hinanden følgende dykninger efter en bjærgedukke, som er placeret på bassinets dybeste del.

3. Redning af panisk nødstedt

Livredder skal udføre redningen uden at komme i direkte kontakt med nødstedte. Hjælpemidler og beroligende kommunikation bør anvendes.

4. Redning af bevidstløs voksen i samarbejde med hjælper

Livredder befinder sig på en overvågningsposition. Et medie forestiller at være bevidstløs i vandet ved bassinets endevæg. Livredderen udfører alarmering af hjælper og springer i vandet og mediet bjærges 25 m. Livredder skal demonstrere kunstigt åndedræt i vand, indtil hjælperen er klar til at hjælpe med ophaling.

Hjælperen skal assistere med redning og genoplivning. Hjælperen alarmerer, henter genoplivningsudstyr og assisterer med ophaling. Mediet hales op og hjerte-lunge-redning med anlæggets genoplivningsudstyr demonstreres på voksendukke i samarbejde med hjælper. Afsluttes med at mediet lægges i stabilt sideleje.

5. Redning af bevidstløst barn uden hjælper

Livredder springer i vandet og udfører skrådyk mod bjærgedukke. Dukken samles op.
I vandoverfladen slippes dukken og mediet bjærges til kanten, mens der holdes frie luftveje.
Mediet hales op alene og genoplivning startes på junior- eller spædbarnsdukke.
Efter et minuts genoplivning udfører livredder en foregivet alarmering til alarmcentralen og henter genoplivningsudstyr. Redningen afsluttes med stabilt sideleje.

6. Håndtering af nakkeskade

Et medie simulerer en skade på nakke ved at ligge livløs i vandoverfladen på lavt vand. Livredder demonstrerer et nakke-hoved-hold på mediet.

Mundtlig eksamination

Livredder svarer mundtligt på spørgsmål omkring førstehjælpomkring skader, der kan opstå i svømmehallen såsom faldskader, blødninger, hedeslag, kramper m.m). Overhøringen kan desuden berøre genoplivning og brug af anlæggets genoplivningsudstyr.