Duelighedsbevis til sejlbåd - ugekursus

Med dette kursus bliver du klar til at bestå duelighedsprøven på bare én uge.
Et duelighedsbevis til sejlbåd giver dig ret til at sejle en fritidsbåd op til 15 m. Det gælder også som speedbådskørekort. Duelighedsbeviset giver også adgang til at leje båd i udlandet og Danmark samt låne/leje båd på Boatflex.

Praktisk sejlads (ca. 16 timer)

Du får grundlæggende træning i at håndtere en sejlbåd. Det sker gennem havnemanøvrer og øvelser i sejlføring, sømandskab og sikkerhed ved fx brand og mand over bord. Kurset afsluttes med en praktisk prøve. Denne kursus del kan du tage hvis du f.eks. har taget teoriundervisning et andet sted.

Teori ( ca. 21 timer)

Du lærer om søvejsregler, navigation og sikkerhed til søs.
Du modtager undervisning efter Sejlerskolens materialer, læsestof og opgaver. Du vil modtage læsestoffet før kursusstart og du skal helst læse bogen og lave de indledende opgaver inden kursusstart, hvis du vil være sikker på at bestå den afsluttende teoriprøve.
Læs mere om de specifikke krav til prøven på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Hvem kan deltage?

Undervisningen bliver tilpasset deltagernes erfaring. Og derfor kan alle deltage fra nybegyndere til mere øvede sejlere (minimumsalder: 16 år). Er du helt blank på den praktiske sejllads kan du blive anbefalet at tage et ekstra”erfaringskursus” inden deltagelse i kurset eller inden aflæggelse af den praktiske prøve. ( normalt 1 – 2 ekstra sejllektioner)

Hvordan foregår det?

Vi sejler i en Maxi 108 på 36 fod. Der er max 5 elever pr. hold til den praktiske del. Du skal regne med hjemmearbejde både før og under kursusforløbet. Du får adgang kursusmaterialet, så snart du har tilmeldt dig og betalt depositum .

Hvor foregår det?

Både den praktiske del og teoriundervisningen foregår på Marselisborg havn i Århus. Vi har til huse i et af de små sorte huse ved slæbestedet. Vi benytter os også af et større lokale på havne når behovet er til det.

Hvad skal jeg selv medbringe?

Sejlertøj og støvler (Sejlerskolen har redningsveste og sikkerhedsliner).
Du skal bruge en kurs lineal og en passer (medbring selv eller køb det hos os). – undervisnings søkort nr. 102 er en del af undervisningsmaterialet.

Mad og drikke?

Kursisterne står for selvforplejning på hele kurset. Der vil være mulighed for opbevaring af madvarer til frokost.(køleboks). Vi kan desværre ikke tilbyde plads til madlavning.

Sejlerskolen tilbyder kaffe og the under hele kurset. Der kan købes letter retter og sandwich på de lokale havnerestauranter.

Hvornår foregår undervisningen? –  (normal tider – som kan ændres ifht. til vejret)

Dag 1 – 3:
Kl. 8 – 12: teori
Kl. 12 – 13: pause
Kl. 13 – 17: praktisk sejlads
Dag 4:
Kl. 8 – 12: teori
Kl. 12 – 13: pause
Kl. 13 – 17: praktisk sejlads
Kl. 17 – 18: pause
Kl. 18 – 21: teori/sejlads hvis der er behov for det.

Dag 5:
Opsamlingsdag om formiddagen samt aflæggelse af den teoretiske og praktiske prøve med godkendt censor om eftermiddagen.

Vejret mm: Vejret bestemmer rigtig meget ved lystsejllads og derfor er ovenstående plan også fleksibel. Vi vil hver dag vurderer forholdene og vælge teori/praktisk sejllads efter vejrforholdene. I tilfælde af manglende “sejldage” kan det være nødvendig at indlægge ekstra tid i kursusplanen.

Hvem underviser?

Henning Suhr (yachtskipper 3), som har mange års erfaring med sejlads i Danmark og forskellige lande, med 2 atlanterhavskrydsninger i sejlbåde i ”Sejlerbagagen”. Er udannet instruktør i førstehjælp, brandbekæmpelse, livredning og dykning. Samt uddannet pædagog med mange års erfaring i formidling.

Hvad koster det?

  • Duelighedsbevis på en uge, komplet:  pris 6500,- kr.+ prøvegebyr
  • Teoriundervisning vinter (21 timer): pris 2800,-kr. + prøvegebyr
  • Kursus praktisk sejlads ( 16 timer): pris 3700,- + prøvegebyr
  • Kursusbog og undervisningsmaterialer: pris 290,- kr.
  • Prøve gebyr for teori 400,-kr. og prøvegebyr for praktiks sejlads 480,- kr. (censor og certificering – søfartstyrelsen).

Alle priser er inkl. moms.

Hvornår og hvordan kan jeg tilmelde mig?