Duelighedsbevis til sejlbåd i Aarhus - Bevis på 1 uge

Med dette kursus bliver du klar til at bestå duelighedsprøven på bare 5 dage.
Et duelighedsbevis til sejlbåd giver dig mulighed for trygt at til at sejle en fritidsbåd op til 15 m. Det gælder samtidig også som speedbådskørekort. Desuden giver det også adgang til at leje båd i udlandet og Danmark samt låne/leje båd på Boatflex.

Praktisk sejlads (ca. 16 timer)

Du får grundlæggende træning i at håndtere en sejlbåd. Det sker gennem havnemanøvrer og øvelser i sejlføring, sømandskab og sikkerhed ved fx brand og mand over bord. Kurset afsluttes med en praktisk prøve. Denne kursus del kan du tage hvis du f.eks. har taget teoriundervisning et andet sted.

Teori ( ca. 21 timer)

Du lærer om søvejsregler, navigation og sikkerhed til søs.
Du modtager undervisning efter Sejlerskolens materialer, læsestof og opgaver. Du vil modtage læsestoffet før kursusstart og du skal helst læse bogen og lave de indledende opgaver inden kursusstart, hvis du vil være sikker på at bestå den afsluttende teoriprøve.
Læs mere om de specifikke krav til prøven på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Hvem kan deltage?

Undervisningen bliver tilpasset deltagernes erfaring. Og derfor kan alle deltage fra nybegyndere til mere øvede sejlere (minimumsalder: 16 år). Er du helt blank på den praktiske sejllads kan du blive anbefalet at tage et ekstra”erfaringskursus” inden deltagelse i kurset eller inden aflæggelse af den praktiske prøve. ( normalt 1 – 2 ekstra sejllektioner)

Hvordan foregår det?

Vi sejler i en Maxi 108 på 36 fod. Der er max 5 elever pr. hold til den praktiske del. Du skal regne med hjemmearbejde både før og under kursusforløbet. Du får adgang kursusmaterialet, så snart du har tilmeldt dig og betalt depositum .

Hvor foregår det?

Både den praktiske del og teoriundervisningen foregår på Marselisborg havn i Århus. Vi har til huse i et af de små sorte huse ved slæbestedet. Vi benytter os også af et større lokale på havne når behovet er til det.

Hvor kan jeg evt. overnatte?

Det er muligt at overnatte på vores 36 fods sejlbåd med 2 separate kahytter, mod en mindre betaling. Ellers bor vi lige ved siden af Havnehotellet på Marselisborg havn.

Hvad skal jeg selv medbringe?

Sejlertøj og støvler (Sejlerskolen har redningsveste og sikkerhedsliner).
Du skal bruge en kurs lineal og en passer (medbring selv eller køb det hos os). – undervisnings søkort nr. 102 er en del af undervisningsmaterialet.

Mad og drikke?

Kursisterne står for selvforplejning på hele kurset. Der vil være mulighed for opbevaring af madvarer til frokost.(køleboks). Vi kan desværre ikke tilbyde plads til madlavning.

Sejlerskolen tilbyder kaffe og the under hele kurset. Der kan købes letter retter og sandwich på de lokale havnerestauranter.

Hvornår foregår undervisningen? –  (normal tider – som kan ændres ifht. til vejret)

Dag 1 – 3:
Kl. 8 – 12: teori
Kl. 12 – 13: pause
Kl. 13 – 17: praktisk sejlads
Dag 4:
Kl. 8 – 12: teori
Kl. 12 – 13: pause
Kl. 13 – 17: praktisk sejlads
Kl. 17 – 18: pause
Kl. 18 – 21: teori/sejlads hvis der er behov for det.

Dag 5:
Opsamlingsdag om formiddagen samt aflæggelse af den teoretiske og praktiske prøve med godkendt censor om eftermiddagen.

Vejret mm: Vejret bestemmer rigtig meget ved lystsejllads og derfor er ovenstående plan også fleksibel. Vi vil hver dag vurderer forholdene og vælge teori/praktisk sejllads efter vejrforholdene. I tilfælde af manglende “sejldage” kan det være nødvendig at indlægge ekstra tid i kursusplanen.

Hvem underviser?

Henning Suhr (yachtskipper 3), som har mange års erfaring med sejlads i Danmark og forskellige lande, med 2 atlanterhavskrydsninger i sejlbåde i ”Sejlerbagagen”. Er udannet instruktør i førstehjælp, brandbekæmpelse, livredning og dykning. Samt uddannet pædagog med mange års erfaring i formidling.

Hvad koster det?

  • Duelighedsbevis på 5 dage, komplet:  pris 6700,- kr.+ prøvegebyr
  • Teoriundervisning vinter (21 timer): pris 2900,-kr. + prøvegebyr
  • Kursus praktisk sejlads ( 16 timer): pris 3800,- + prøvegebyr
  • Kursusbog og undervisningsmaterialer: pris 290,- kr.
  • Prøve gebyr for teori 400,-kr. og prøvegebyr for praktiks sejlads 480,- kr. (censor og certificering – søfartstyrelsen).

Alle priser er inkl. moms.

Hvornår og hvordan kan jeg tilmelde mig?

Skal man have duelighedsbevis for at sejle?

Når drømmen er at sejle sin egen fritidsbåd, kommer man ofte til at stille sig selv spørgsmålet: Skal man have duelighedsbevis for at sejle? Det korte af det lange svar er nej, det skal du ikke, hvis du sejler en båd under 15 meter. Et duelighedsbevis er ikke et lovkrav, men det er derimod en måde at sikre, at du kan manøvre båden forsvarligt og handle i kritiske situationer. Med et duelighedsbevis har du lært, hvordan du kan reagere og hjælpe bedst muligt i disse kritiske situationer.

Et duelighedsbevis kan på den måde sammenlignes med et førstehjælpskursus; du tager kursuset/beviset for at kunne øge din egen og din besætnings sikkerhed. Tilmed opnår du evner til at kunne sikre en behagelig rejse til søs.

Et duelighedsbevis er derfor din sikkerhed på fritidsfartøjet, og derfor kan vi kun anbefale på det kraftigste, at du anskaffer dig et, inden du begynder at nyde friheden i bølgerne.

Kan man tage duelighedsbevis online?

For at kunne få duelighedsbevis skal du bestå to delprøver; en praktisk og en teoretisk. Den teoretiske del af duelighedsbeviset kan du i nogle tilfælde tage online. Hos Vand og Liv tilbyder vi dog kun almindelig undervisning af det teoretiske pensum, da vi værdsætter den personlige kontakt og muligheden for forskellige indlæringsformer af stoffet.

Den praktiske del er desværre ikke mulig at udføre online, da denne del kræver, at du i praksis skal vise, hvordan du håndterer båden – både på land og i vand. Den praktiske prøve forbereder dig eksempelvis til, hvad du skal gøre, hvis uheldet er ude, og der er mand over bord.

Er duelighedstegn og duelighedsbevis det samme?

Der er mange, der nævner duelighedstegn, duelighedsbevis og duelighedsprøve i flæng. Kender du forskellen?

Et duelighedstegn er bl.a. de stofmærker, der bruges inden for spejdersport, som viser ens duelighed – dygtighed – inden for et bestemt fagområde.

Et duelighedsbevis er selve dokumentet, der beviser, at du har bestået både den praktiske og teoretiske delprøve inden for duelighed i søfart og sejlads.

Ved en duelighedsprøve bliver du testet i en bestemt type af opgave inden for fokusområdet. Inden for sejlads kunne den teoretiske delprøve derfor godt karakteriseres som en duelighedsprøve.