Kursus i VHF/SRC

vhf kursusHar du brug for et VHF/SRC kursus, og er du mest til direkte undervisning , er dette kursus lige noget for dig

Du forbereder dig hjemmefra og vi hjælper dig med den sidste del og gennem det sværeste. Dette gøres ved fokusering på det vigtigste og ved at lave opgaver og øvelser sammen. – Når vi slutter kurset har du mulighed for at tage den elektroniske eksamen på stedet eller hjemme hos dig selv efterfølgende. Vi guider dig igennem processen med prøven.

For at anvende maritime VHF-frekvenser i Danmark skal man mindst have et SRC-certifikat til betjening af radioudstyret. SRC står for “Short range certificate”.  Derudover skal man have et kaldesignalsbevis (MMSI nr) til sit fartøj.  Når disse ting er i orden, kan man installere VHF-radioen og anvende den lovligt.

Pensum – kursus indhold

Du  bliver undervist i bestemmelser vedrørende nød, il- og sikkerhedskommunikation og maritimt radiostyr af kategorierne VHF, DSC, EPIRB, SART, NAVTEX samt opbygningen af GMDSS-systemet i almindelighed.

Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og opgaveløsning, så du bliver gjort klar til at aflægge eksamen online ved slutningen af kurset, eller derhjemme.

Eksamination

Prøven er elektronisk, så du får en tilbagemelding umiddelbart efter. Du skal være min. 15 år for at kunne gå op til prøven.

Hjemmearbejde

Denne korte kursusform på en dag kræver at du laver en del hjemmearbejde – læser vores lærebog og udfylder nogle opgaver på forhånd.

Pris

625,- kr. pr. deltager. Beløbet dækker undervisning, og opgave hæfte

165, kr. for kursusbogen  VHF Håndbogen af Tim Bartlett

125,00 for Tillæg til Radiostaioner i skibe

Dertil kommer afgifter til den elektroniske prøve på 195,-

Max 10 deltagere

Sted

Marselisborg Havn – mødelokale opgives ved holdoprettelse

Hvornår og hvordan kan jeg tilmelde mig?

SRC certifikat – kommunikation over radio på vandet

Hos Vand og Liv tilbyder vi dig at tage et SRC certifikat (tidligere VHF kursus), så du kan anvende maritimt radioudstyr. Vi sørger for at gøre kurset så overskueligt for dig som muligt. Derfor har vi tilrettelagt det sådan, at du har mulighed for at læse op på pensummet hjemmefra, og så hjælper vi dig i mål med den praktiske del. På den måde er kurset meget fleksibelt og giver dig mulighed for at tage certifikatet på (stort set) dine præmisser.

Den endelige eksamen er elektronisk og er en, du tager, når du har været igennem de praktiske øvelser hos os. Her skal du løse en række opgaver, som er solidt funderet i den teori, du har læst. Dit hjemmearbejde under kurset bliver at læse vores lærebog samt udføre nogle øvelser hjemmefra, inden du møder op til den fysiske undervisning.

Hvad kan du bruge et SRC Certifikat til?

Hvis du ønsker at benytte VHF-radio, når du befinder dig i de danske farvande, skal du have et SRC-certifikat. SRC er forkortelsen for Short Range Certificate og er et internationalt godkendt certifikat, der understøtter, at du lovligt må benytte dig af VHF-radiofrekvenser.

Kan du benytte radioudstyr i maritime sammenhænge med SRC-certifikat?

Et SCR-certifikat giver dig tilladelse til at kommunikere via radio, når du befinder dig i de danske have. Hvis du benytter VHF-frekvenser, skal du sikre, at dit søfartstøj har et kaldesignalbevis; et såkaldt MMSI-nummer/MMSI nr.

Ejer du din egen båd, er det altså dit ansvar at registrere båden og få et kaldesignalsbevis. Med kaldesignalsbeviset og SRC-certifikatet kan du lovligt kommunikere over VHF-frekvenser, når du befinder dig til søs.

Det er vigtigt at bide mærke i, at man skal være minimum 15 år gammel for at kunne tage certifikatet. Efter den digitale eksamen får du straks besked om, hvorvidt du er bestået eller ej. Som godkendt udbyder kan vi hos Vand og Liv derefter udstede SRC Certifikatet.